Blog

Statistički podaci ukazuju na poražavajuću činjenicu da u svetu broj pušača uskoro dostiže brojku od jedne milijarde! Prema poređenjima istraživanja iz 1980. godine i danas, to je za oko 300 miliona više pušača, uprkos mnogim, u međuvremenu donetim zakonima o zabrani pušenja na javnim mestima, finansijskim ograničenjima uvoza i prodaje duvana, stavljanjem akciza, podizanjem poreza i slično.

Prema istraživanjima, u našoj zemlji pušači su svaki treći muškarac i svaka četvrta žena, a na veliku žalost i štetu po zdravlje naše dece, ustanovljeno je da čak svaka treća trudnica uživa u ovom poroku, a svaki sedmi adolescent takođe upada u kandže istog.

Najvažnije je da pušači shvate koje sve ozbiljne i negativne posledice pušenje može imati po njihovo psihofizičko i zdravstveno stanje.

Uticaj cigareta na kvalitet života i zdravlje pušača

Dim od cigarete sadrži više od 4 hiljade različitih hemijskih supstanci koje su štetne po zdravlje svakog čoveka, a od toga najmanje 50 supstanci ima kancerogeni efekat na ljude. Samo neke od ovih supstanci su dobro poznati otrovni arsenik i karbon monoksid. Cigareta sadrži i, možda u ovom slučaju najopasniji – nikotin, koji zapravo stvara psihičku i fizičku zavisnost od cigareta.

Zbog ovoga, mnogi pušači koji žele da ostave cigarete prolaze kroz prilično težak period odvikavanja, a neke osobe pokušavaju čak i po nekoliko puta da prekinu sa ovim porokom. Samim tim, ovo stanje može nepovoljno uticati na opšte raspoloženje i psihičko stanje osobe koja pokušava da prestane sa pušenjem.

Zatim, moramo navesti i svakodnevne smetnje i tegobe koje pušenje izaziva kod pušača. To podrazumeva štetni uticaj cigareta na opšte disanje – nakon određenog vremena pušenje dovodi do kratkog daha, zatim česta pojava kašlja i iritacija u grlu, povećanje rizika od raznih respiratornih infekcija uključujuči i bronhitis.

Pored navedenog, pušenje loše utiče na opšte stanje, kao u navedenim primerima:

· Pušenje može izmeniti čula ukusa i mirisa

· Pušenje ugrožava opštu kondiciju i energiju

· Pušenje direktno ugrožava fizički izgleda pušača – žuti zubi, prevremeno starenje kože, neprijatan miris

· Pušenje osuđuje pušače na konstantnu borbu sa sopstvenim potrebama, odnosno često suzdržavanje od cigareta, što ima direktan uticaj na trenutno raspoloženje i stanje pušača

· Pušenje izlaže pušače većem riziku od depresije i anksioznosti

Pušenje i oboljenja

Pušenje definitivno ima najštetniji uticaj na pluća pušača, jer pluća uvlačenjem dima direktno primaju sve štetne supstance koje su sadržane u cigareti. U proseku 85% od svih oboljenja pluća su uzrokovana upravo konzumiranjem cigareta.

Pored toga, pušenje povećava rizik od nastanka sledećih oboljenja:

· Autoimune bolesti

· Koštane bolesti: osteoporoza

· Kardio-vaskularne bolesti: koronarna bolest, srčani udar, bol u grudima, povišen krvni pritisak, moždani udar, unutrašnja krvarenja

· Plućne bolesti: hronična opstruktivna bolest pluća, emfizem pluća, hronični bronhitis, astma, tuberkuloza

· Očne bolesti: katarakta, oštećenje optičkih nerava

· Oralne i zubne bolesti: leukoplakija, zapaljenje pljuvačnih žlezda, oboljenja desni, oštećenje zuba.

Možemo definisati dva tipa pušača:

· Prvi su takozvani “peak seeker” (vrhunac koncentracije nikotina) koji puše neredovno, kojima je potreban visok nivo nikotina kako bi se suočili sa određenim situacijama kada su posebni efekti nikotina potrebni (“pozitivno osnaženje”)

· Drugi je “stabilno stanje nikotina”, odnosno tip pušača koji puši redovno da održi konstantni nivo nikotina u krvi kako bi zadovoljio odnosno eliminisao simptome apstinencijalne krize (“negativno osnaženje”).

Efekti prestanka pušenja na organizam

Pušači, ne morate čekati godinama da uočite prednosti ne-pušenja.

Evo ukratkog opisa šta vam se događa na samom početku kada prestanete:

· 20 MINUTA – krvni pritisak i puls se stabilizuju, a periferna cirkulacija se pojačava

· 8 SATI – koncetracija nikotina i ugljen–monoksida se eliminiše iz organizma

· 24 SATA – kompletan ugljen-monoksid se eliminiše iz organizma

· 48 SATI – je dovoljno da kompletan nikotin nestane iz organizma i da se značajno poboljša čulo mirisa i ukusa

· 72 SATA – lakše se diše jer dolazi do relaksacije bronhija

· 3 – 9 MESECI – po prestanku pušenja nestaje sekret u plućima, samim tim i kašalj i karakteristično ‘sviranje’

· 1 GODINA – rizik od srčanog udara se smanjuje za čak 50%!

· 15 GODINA – rizik od moždanog udara je isti kao kod nepušača..

Leave a Reply